Thứ Năm, 6 tháng 8, 2015

Nguồn tài chính để du học (Part 1)

Hc tp Hoa Kỳ có v tn kém, nhưng bn sẽ thy được giá tr ln lao mà s tin đu tư mang li. Bài viết này nói v các khoản chi phí  dùng cho việc du hc ở bậc đi hc ti Hoa Kỳ  và nhng cách đ trang tri các chi phí đó gồm cả việc xin h tr tài chính t các trường đi hc và các ngun khác.

Hoch đnh trước
"Trước tiên, bạn phi biết c th nhu cu tài chính ca bn và kh năng bn có th thc s đáp ngđược nhu cầu của mình đến đâu"
-Sinh viên Ghana, ngành Quc tế hc cho biết.
Cn phi hiu rõ và lên kế hoch v chi phí và ngun tài chính cho vic hc ca bn trước khi chun b np h sơ xin hc. Các trường đi hc thường yêu cu bn np bn xác nhn kh năng tài chính và các giy t bo lãnh tài chính kèm trong h sơ xin hc. Ngoài ra, khi xin th thc sinh viên, bn cũng cn phi chng minh có kh năng trang tri tt c các khoản chi phí hc tp và sinh hoạt. Nếu bn có gia đình và/ hoc có con, bn cũng s cn chng minh rng bn có đ tin chu cp cho c bn thân và gia đình ca bn.
Tính toán chi phí
Các khoản chi phí  khi du hc ti Hoa Kỳ là hc phí, l phí, và sinh hot phí. Có nhiều mức phí khác nhau và ,vì vy nếu th nhiu phương án bn có th ch đng điu tiết được phí tn hc tp ca mình. Tt c các trường đi hc Hòa Kỳ đu công b thông tin v mức học phí và sinh hot phí ti trường và ti đa phương. Bn nên xét đến các yếu t sau khi tính toán chi phí.
Hc phí và l phí
Hc phí là chi phí tr cho ging dy, l phí là các loại phí phải trả  khi s dng các dch v như thư vin, hot đng sinh viên, hoc trung tâm y tế. Các sinh viên quc tế phi đóng c hc phí và l phí. Mt s trường đi hc còn thu thêm phí bo him y tế, thường là bt buc đi vi tt c sinh viên.
Mi trường có mc thu hc phí và l phí khác nhau và điều này không ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy ở mỗi trường. Nói chung, hc phí và l phí các trường tư thục cao hơn các trường công. Các trường cao đng cng đng, k thut hoc dy ngh có mc l phí thp hơn c. Ti các trường đi hc ca tiu bang (thường là trường công), sinh viên quốc tế thường phải trả học phí cao hơn sinh viên bản địa. Nhng trường đi hc có mc hc phí và l phí thp nht không hn lúc nào cũng có mc phí sinh hot thp nht. Do đó, bn phi xem xét cùng lúc c hai loi phí tn này đ có th tính toán chính xác hơn mc chi tiêu hàng năm ca mình.
Do mi trường có mc hc phí, l phí khác nhau, và mi năm tăng trung bình 5%, nên bạn cần cập nhật thông tin thường xuyên qua các tài liu gii thiu của trường, trang mng, hoc Trung tâm tư vn giáo dc Hoa Kỳ. Khi np đơn xin hc, bn cũng nh xin nhà trường xác nhn li mc phí hin hành ca h.
Sinh hot phí
Sinh hot phí có nhiu mc khác nhau và cũng thay đi tùy theo cách sng ca tng người. Mc sinh hot phí cao nht ở ti các thành ph ln, California, và min đông bc, nhưng có th thp hơn nhiu min Nam, min Trung Tây, và các nơi khác. Các tài liu gii thiu của các trường đi hc đều có thông tin đy đ v mc phí sinh hot hin hành với từng đầu mục cụ thể như : chi phí thuê phòng, ăn ung, sách v, bo him y tế, và chi tiêu cá nhân.
Khi tính toán các sinh hot phí thiết yếu, ngoài vn đ ăn , bn nh tính c các chi phí dưới đây:
·         Chi phí mua sách và dụng cụ hc tp/ 1 năm:  Sách được bán tại trường với giá khá cao nên sinh viên thường tìm đến các hiệu sách cũ. Với các ngành học như kỹ thuật, hội họa, kiến trúc ..chi phí mua sách và dụng cụ học tập sẽ nhiều hơn mức trung bình.
·         - Chi phí đi li: do trường công bố không bao gồm vé máy bay khứ hồi và chi phí di chuyển hàng ngày nếu bạn sống homestay. Do đó, bạn phải lưu ý thêm khoản này vào chi phí đi lại của mình. ·        -  Chi phí cá nhân: gm nhu yếu phẩm, qun áo và dch v. Bo him y tế là bt buc. Nếu bạn có gia đình đi kèm, hiển nhiên bạn phải tính thêm khoản chi tiêu cho gia đình mình.
(Còn tiếp)

(Ngun: Nếu bn mun du hc ti Hoa K - Quyn 1 - Education USA- NXB Thanh Niên)
Capstone Vit Nam

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét